Ardahan Yanlızçam Köyü Tarihçe

advertise hereArdahan Yanlızçam Köyü
Tarihçe

Köyün eski ismi "Sindizkom" dur. Yerleşimden, 1595 yılı tahririnde "Sindizgom" adıyla Büyük Ardahan Sancağı' nın Kuzay nahiyesine bağlı bir köy olarak bahsedilmiştir. I. Dünya Savaşından önce yerleşimde Rum topluluğu yaşamaktaydı. Coğrafya

Köy; Ardahan il merkezinin 20 km batısında yer almaktadır. Köyün yaklaşık 500 m güneyinden Ardahan-Ardanuç karayolu geçmektedir. Köyün batı ve kuzeyinden Kura Nehri akmaktadır. Çeşnar, Yaylaboğazı, Karabey, Arabayolu vb akarsuların birleşimiyle oluşan dere köy içerisinden geçerek Kura nehriyle birleşmektedir. Köyün hemen batısında Haytanağılı Tepesi (en yüksek noktası 2003 m) bulunur. Köyün etrafındaki diğer önemli yükseltiler; doğusundaki Kökpınar Tepe ve Koltukağıl Tepe (2046 m), güneydoğusundaki Çiftağıl Tepe (2018 m), güneyindeki Ziyaret Tepe (2441 m) dir. Köyün civarında çok sayıda yayla bulunmaktadır. Köyün kuş uçuşu yaklaşık 5 km güneyinde, Uğurlu dağı eteklerindeki 2450 m kotunda Yalnızçam yaylası bulunmaktadır. 
.


MEHMET ALİ ARSLAN -İMPARATOR GAZETESİ
Advertisement
xx ()