Türkiye Otizm Meclisi duyuru


Tarih: 02,06,2024
Konu: Bursa İlimizde Engelli Çocuğu ile Birlikte Hayatına Son Veren Anne olayı ve son aylarda benzer olaylar hakkında.
Bugün, ülkemizde yaşanan trajik bir olay hakkında derin üzüntümüzü paylaşmak ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için atılması gereken adımlara dikkat çekmek amacıyla bu bildiriyi sizlerle paylaşmak istedik. Engelli çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden bir annenin hikayesi hepimizi derinden sarsmıştır. Bu olay, toplumumuzun en kırılgan kesimlerinden biri olan engelli bireyler ve ailelerinin yaşadığı zorlukların ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Çağrımız:

Psikolojik Destek Hizmetlerinin Artırılması: Engelli bireylerin ailelerine yönelik psikolojik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bu hizmetlere erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. Ailelerin yaşadıkları stres ve zorluklarla başa çıkabilmeleri için düzenli ve yeterli psikolojik destek sağlanmalıdır.
Maddi Destek ve Yardımların İyileştirilmesi: Engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere yönelik maddi yardımların artırılması ve bu yardımların düzenli hale getirilmesi, ailelerin ekonomik sıkıntılarla başa çıkmalarına yardımcı olacaktır. Bu konuda kapsamlı bir sosyal destek ağı oluşturulmalıdır.
Engelli Aile Destek Merkezleri Kurulsun: Ülke genelinde, engelli bireylerin ve ailelerinin sürekli destek alabilecekleri merkezlerin kurulması.
Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları: Toplum genelinde engelli bireyler ve onların ailelerine yönelik farkındalık çalışmaları artırılmalı, toplumun bu konuda daha bilinçli ve duyarlı hale gelmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, engelli bireylerin hakları ve ailelerin destek mekanizmaları konusunda bilgilendirilmesi için eğitim programları düzenlenmelidir.
Eğitim ve Bilinçlendirme Programları: Engelli bireylerin toplumda kabul görmesi ve desteklenmesi için kapsamlı eğitim ve bilinçlendirme kampanyalarının başlatılması.
Kriz Destek Hatları Kurulsun: Ailelerin acil durumlarda ulaşabilecekleri ve anında yardım alabilecekleri kriz destek hatlarının oluşturulması.
Yatılı psikiyatri üniteleri açılması: İhtiyaç duyulan durumlarda özel gereksinimli çocuk/gençlerimizin tedavisini verebilecek yatılı psikiyatri üniteleri açılması gereklidir.(Sağlık Bakanlığının paydaş olması)
Engelli Bireylere Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi: Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını kolaylaştıracak hizmetlerin ve altyapıların geliştirilmesi gerekmektedir. Engelli bireylerin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişiminin artırılması için kapsamlı politikalar oluşturulmalıdır.
Bakım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması:
Engelli bireylerin bakımını üstlenen aileler için geçici bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalı, bu sayede aileler nefes alma imkanı
bulmalıdır. Aileler, çocuklarının kaliteli bakım alacağından emin olmalıdır.
Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Geliştirilmesi:
Engelli çocuklar için özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesi artırılmalı ve erişilebilirliği sağlanmalıdır. Bu hizmetlerin yaygınlaştırılması, çocukların potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacaktır.
Bu trajik olay, toplum olarak daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini acı bir şekilde hatırlatmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, ve ilgili bakanlıklara engelli bireyler ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için daha etkin ve kapsamlı politikalar geliştirmeleri çağrısında bulunuyoruz.
Bu vesileyle, hayatını kaybeden anne ve evladımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Saygılarımızla, Türkiye Otizm Meclisi

MEHMET ALİ ARSLAN İMPARATOR GAZETESİ