Levent KIZILIRMAK Düşmüşüm şiirDÜŞMÜŞÜM
Eyvahım var benim gönül zarıma
Amansız sevdada dara düşmüşüm
Çar etrafım yangın sitem yarıma
Kimsesiz ayuka kora düşmüşüm
Feleğin kalem-i beni yazmadı
Mezarımı bile kürek kazmadı
Zalim yarim ölsem bile bakmadı
Kefensiz ortada zora düşmüşüm
Almadım muradı yalan dünyada
Bambaşka âlemin sanki rüyada
Umutlarım bir-bir düştü suyada
Hesapsız kitapsız zara düşmüşüm
Levent'im imtihan eyledim handa
Asaletim vardı damarda kanda
Yolunda gittiğim şerefle şanda
Düzensiz dünyada nara düşmüşüm
İnsafsız emelle ara düşmüşüm
LEVENT KIZILIRMAK

0 Yorumlar