Levent KIZILIRMAK Düşmüşüm şiir

advertise here


DÜŞMÜŞÜM
Eyvahım var benim gönül zarıma
Amansız sevdada dara düşmüşüm
Çar etrafım yangın sitem yarıma
Kimsesiz ayuka kora düşmüşüm
Feleğin kalem-i beni yazmadı
Mezarımı bile kürek kazmadı
Zalim yarim ölsem bile bakmadı
Kefensiz ortada zora düşmüşüm
Almadım muradı yalan dünyada
Bambaşka âlemin sanki rüyada
Umutlarım bir-bir düştü suyada
Hesapsız kitapsız zara düşmüşüm
Levent'im imtihan eyledim handa
Asaletim vardı damarda kanda
Yolunda gittiğim şerefle şanda
Düzensiz dünyada nara düşmüşüm
İnsafsız emelle ara düşmüşüm
LEVENT KIZILIRMAK

Advertisement
xx ()