NERİMAN US BAĞLAMAM ŞİİRBAĞLAMAM

Nağmeleri türkü türkü
Sarı telinde bağlamam
Bazen feryat bazen öykü
Ozan elinde bağlamam

Dar'da Pir Sultan'a yoldaş
Belki bir dost belki sırdaş
Can içinde olur candaş
Bülbül dilinde bağlamam

Ağıt yakar bozlak okur
Nakış nakış kilim dokur
Kerem olur Aslı şakır
Mecnun çölünde bağlamam

Âşıkların hepisinde
Edep erkân kapısında
Bolu dağı tepesinde
Niğar gelinde bağlamam

Yunus ile yürek közü
Veysel'in görmeyen gözü
Neriman Us ışık özü
Duygu selinde bağlamam

2009


Neriman US

MEHMET ALİ ARSLAN İMPARATOR GAZETESİ