STRATEJİ RAPORUNDA SÖĞÜT

advertise here
…… STRATEJİ RAPORUNDA BİLECİK SÖĞÜT.......

Bilecik ve ilçeleriyle ilgili 2018 strateji raporunda Osmanlının beşiği Söğüt’le ilgili şu ifadeler yer alıyor: “Söğüt ilçesi turizm gelişme odakları olarak belirlenmiştir. Bölgede turizm yönünden potansiyeli yüksek olan ve diğer turizm alanlarına kıyasla merkez niteliği taşıyan turizm gelişme odaklarında merkez niteliğinin geliştirilmesi için gereken alt yapı yatırımları ve tanıtım faaliyetleri yapılacaktır”….Evet aradan tam 6 yıl geçmiş bu rapor hazırlanalı… Gelinen noktada sizce Söğüt için gereken alt yapı yatırımları yapılmış mıdır?. Ya peki tanıtım faaliyetleri olmuş mudur?...Söğüt turizm gelişme odağında merkez olarak seçildiyse sizce geçen 6 yıllık süreçte bir planlama o da olmadı bir proje ortaya konmuş mudur?... Bana göre raporda yer alan tanıtım faaliyeti olarak en güzel tanıtım ‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ filmleridir… Söğüt’ün adını sadece Türkiye’ye değil dünyaya duyurmuşlardır… Sizce bu tanıtım yeterli midir?...Niye Söğüt yeterince turizmden pay alamamaktadır?...Neden güzel ilçemizdeki tarihi mekanlar günübirlik ziyaret edilmekte niye birkaç günlük turlar ve ekoturizm, agro turizm, gökyüzü turizmi, tarih turizmi ve müze turizmi (bir müzeyi gezmek için yurtdışından ülkemize gelen çok sayıda arkadaş tanıyorum) için gerekli adımlar halen niye atılamamaktadır?... Bu soruların birkaçının cevabını çok yakında hizmete girecek olan Obakent’in vereceğini düşünüyorum….

Ali oktayMEHMET ALİ ARSLAN -İMPARATOR GAZETESİ
Advertisement
xx ()