YUSUF AKÇURA

advertise hereYUSUF AKÇURA...
Hazırlayan: 
Bilhan Akkaya 

Yusuf Akçura; 2 Aralık 1876 tarihinde Volga Nehri kıyısında Simbir kentinde doğmuştur. Annesi Bibi Banu Hatun; Kazan'ın tanınmış ailelerindendir . 
Babası Hasan Akçura; fabrikatördür. Osmanlı'nın son 20 yılında; Türkçülük çalışmaları yapan en önemli aydınlarımızdan biridir. 
Bu çalışmaları hız kesmeden Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. 
1883'te; babasının ölümü sebebiyle annesi ile İstanbul'a göç etmiştir.
 İlk ve orta öğreniminden sonra Harp Okulu'na girdi.
 Abdülhamit döneminde yasaklı yayınları okuması sebebiyle bir kez tutuklandı ve sonra affedildi.
 İkinci defa tutuklandığında harp divanına verildi, askerlik mesleğinden çıkarıldı ve Trablusgarp'a sürüldü. 
Oradan bir Maltız kayığı ile Avrupa'ya geçer. Paris'e gider. 
Askerlik mesleği haricinde bir ihtisas yapmak zorunda olduğunu anlar ve siyaset okumaya karar verir. 
Serbest Siyasal Bilgiler Okulu'nu; 1902 yılında bitirir. 
Osmanlı Devleti'ne dönmesi yasak olduğu için amcasının yanına Rusya'ya gider. Amcasıyla bir süre ticaret yaptıktan sonra; bu yaşamın O'na uygun olmadığına karar verir; Kazan'da, Mahmudiye Medresesi'nde tarih ve coğrafya öğretmenliğine başlar. ''Kazan Muhabiri'' gazetesini çıkarır. 
1908; İkinci Meşrutiyet ile İstanbul'a döner. Harp Okulu'nda Siyasal Tarih öğretmeni olur. 
Türk illerini ve kavimlerini tanıtmak için Türk Derneği'ni kurar...
 1911'de; Darülfünun'da siyasal tarih profesörü olur. 1912'de Türk Ocağı'nın kurucuları arasındadır. 
1. Dünya Savaşı'na katılır. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da TBMM mebusu olur. 
Yazarlığa devam eder, Ankara Hukuk Okulu öğretim üyesi olur. 
1932'de Atatürk'ün uygun görmesiyle; Birinci Türk Tarihi Kongresi'ne başkanlık yapar.
 1934'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi profesörlüğüne atanır. 
Bu arada yine Atatürk'ün uygun görmesiyle Türk Tarih Kurumu'na başkanlık yapar.


MEHMET ALİ ARSLAN -İMPARATOR GAZETESİ
Advertisement
xx ()